ostatnia modyfikacja: 08-09-2017

Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych maszyn i urządzeń do wysokowydajnej produkcji jednostkowej i małoseryjnej z płyt wiórowych


Załączniki:

- Zapytanie ofertowe NR 1/08/2017/MDD
- Umowa o poufności_01_08_2017
- Formularz ofertowy_01_08_2017
- Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania_01_08_2017
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych_01_08_2017
- Umowa sprzedaży_01_08_2017
- Protokół zdawczo-odbiorczy_01_08_2017
- Wykaz dostaw - spełnienie warunku udziału w postępowaniu_01_08_2017

Pozostałe załączniki dotyczące szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych oraz pozostałych technologicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o poufności.

data dodania: 01-08-2017


Komunikat nr 1, dotyczący zapytania ofertowego nr 1/08/2017,o wydłużenia terminu składania ofert oraz zmianie terminów realizacji poszczególnych zadań związanych z ofertą, oraz zmieniona umowa sprzedaży_29_08_2017 - załącznik nr 4_1

- Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd
- Załącznik nr 4_1 - Umowa sprzedaży_29_08_2017


data dodania: 29-08-2017


Komunikatu nr 2 do zapytania ofertowego 1/08/2017/MDD z dnia 01_08_2017 dotyczącego odpowiedzi na zapytania potencjalnych dostawców

- Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd


data dodania: 01-09-2017


Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego na zakup maszyn i urządzeń zgodnie z zapytaniem ofertowym 01/08/2017/MDD z dnia 01_08_2017.

- Komunikat nr 3 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd


data dodania: 08-09-2017

ostatnia modyfikacja: 06-09-2017

TOKARKA AUTOMATYCZNA


data dodania: 23-08-2017

Komunikat nr 1, dotyczący zapytania ofertowego nr 2/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017, o zmianie zapisów w umowie sprzedaży, załącznik nr 4_1 z dnia 29_08_2017

- Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego 02_08_2017
- Załącznik nr 4_1 - Umowa sprzedaży_29_08_2017_uwagi


data dodania: 30-08-2017

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zakupu tokarki automatycznej zgodnie z zapytaniem ofertowym 02/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017

- Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd


data dodania: 06-09-2017

ostatnia modyfikacja: 08-09-2017

CUTTER Z LAGOWARKĄ DO TKANIN


data dodania: 23-08-2017

Komunikat nr 1, dotyczący zapytania ofertowego nr 3/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017, o zmianie zapisów w umowie sprzedaży, załącznik nr 4_1 z dnia 29_08_2017

- Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego 03_08_2017
- Załącznik nr 4_1 - Umowa sprzedaży_03_08_2017_uwagi


data dodania: 30-08-2017

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zakupu Cuttera z lagowarką do tkanin zgodnie z zapytaniem ofertowym 03/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017.

- Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego 03_08_2017


data dodania: 08-09-2017