zapytanie ofertowe 1/08/2017/MDD


Dla firmy Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, dotyczący zaproszenia do składania ofert nr 1/08/17/MDD z dnia 01.08.2017 r., na dostawę fabrycznie nowych i nieużywanych maszyn i urządzeń do wysokowydajnej produkcji jednostkowej i małoseryjnej z płyt wiórowych.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe NR 1/08/2017/MDD
- Umowa o poufności_01_08_2017
- Formularz ofertowy_01_08_2017
- Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania_01_08_2017
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych_01_08_2017
- Umowa sprzedaży_01_08_2017
- Protokół zdawczo-odbiorczy_01_08_2017
- Wykaz dostaw - spełnienie warunku udziału w postępowaniu_01_08_2017

Pozostałe załączniki dotyczące szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych oraz pozostałych technologicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o poufności.

data dodania: 01-08-2017